แสดงข้อมูลการวัดเลเซอร์ 3 มิติได้ทันที ด้วยการประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ

เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่ประมวลผลข้อมูลการวัดขนาดใหญ่ที่ได้จากเครื่องมือเลเซอร์ 3 มิติอย่างรวดเร็วและทันที ทำให้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นได้

ข้อดีของ Galaxy-Eye มี 6 ประการดังนี้

การวัดด้วยเลเซอร์3มิติ

การวัดด้วยเลเซอร์ 3 มิติเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสำหรับ “การแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอล”
ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับสาขาต่าง ๆ เช่น 3D-CAD ของโรงงานที่มีอยู่ รวมถึงการจัดการอาคาร โดยใช้ข้อมูล3 มิติในการจัดการความคืบหน้าของสถานที่ก่อสร้าง หรือทำการปรับปรุงแบบของอาคารและอื่น ๆ

Galaxy-Eye ตอบสนองความต้องการของการวัดแบบ3มิติในทุกอุตสาหกรรม

ความสำเร็จที่แพร่หลายในหลากหลายสาขาของทุกอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

โรงงาน

การตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

สามารถทำการศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อนที่จะนำอุปกรณ์ขนาดใหญ่ไปที่สถานที่ที่ต้องการย้ายไป หรือดำเนินการกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ เนื่องจากสามารถใช้กลุ่มข้อมูลที่มีใช้ศึกษาเส้นทางในการเคลื่อนย้าย ซึ่งจะช่วยลดชั่วโมงการทำงาน
สำหรับการแปลงอุปกรณ์ที่ต้องการนำเข้ามาให้เป็น CAD ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตามความเหมาะสม การกำหนดสัญญาณรบกวนในซอฟต์แวร์ นั้นดำเนินการแบบหน่วยต่อหน่วย แต่กลุ่มข้อมูลจะช่วยให้การศึกษา

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

สามารถสร้าง 3D-CAD ได้ในเวลาอันสั้นจากข้อมูลการวัดเลเซอร์ 3 มิติในโรงงาน ในกรณีที่ไม่มีการสะท้อนของวัสดุในขณะนั้น ซอฟแวร์จะทำการซ่อมแซมให้ และ Galaxy-Eyeจะมีฟังก์ชั่นสร้างท่อและระนาบโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดจำนวนขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองเป็น 1/10 หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ทั่วไป

การวัดขนาดผลิตภัณฑ์และการศึกษารูปแบบภายใน

สามารถทำการวัดภายนอกและภายในได้ หรือสามารถนำส่วนที่เราไม่ต้องการเอาออกได้อย่างอิสระ
นอกจากนี้จะสามารถศึกษาเลย์เอาต์โดยใช้กลุ่มข้อมูลที่มีในการศึกษารูปแบบภายในหรือภายนอกโดยไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนข้อมูล CAD หรือปรับเปลี่ยนยานพาหนะ