ก่อตั้งบริษัทเมื่อ
27 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
กรรมการผู้จัดการ
นายทาเคชิ ฟูรุบายาชิ
ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ชั้น 15 ห้อง 1508 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
โทรศัพท์
โทรศัพท์ : 0-2664-2077 โทรสาร : 0-2664-2078
จำนวนพนักงาน
12 คน (ณ เมษายน 2562)
สำนักงานใหญ่
Fuji Tenhnical Reserach
https://www.ftr.co.jp/n/