GapGun เป็นเครื่องมือวัดระยะห่างแบบไม่สัมผัส ทำหน้าที่แทนคาลิปเปอร์และเกจ

GapGun ใช้เลเซอร์ในการวัดหน้าตัดวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส

สามารถวัดได้อย่างรวดเร็วใช้งานง่าย พกพาสะดวกและทนทาน สามารถตรวจสอบความแตกต่างของช่องว่าง ส่วนโค้ง ขอบหลุม ซีล มุม ฯลฯ ด้วยคุณภาพการวัดขั้นสูง
นอกจากนี้ สามารถระบุจุดที่วัดได้และแสดงผลบนหน้าจอ สามารถโอนข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และรายงานผลการตรวจสอบออกมา

การวัดแบบไม่สัมผัสอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากทำการวัดโดยใช้ลำแสงเลเซอร์สามารถทำการวัดแบบไม่สัมผัสวัตถุ สะดวก รวดเร็ว และวัตถุไม่เสียหาย

มีฟังก์ชั่นการวัดหลายรูปแบบ

นอกจากวัดความแตกต่างของช่องว่างและความต่างระดับแล้ว ยังสามารถวัดรูปร่างที่หลากหลายได้อีกทันที่ เช่นเส้นรอบวงและรัศมีของส่วนโค้ง ฯลฯ

ความแม่นยำในการวัดที่ไม่แปรผัน

สามารถวัดช่องว่างเล็กน้อยและระดับความแตกต่างที่เสถียรซึ่งพิสูจน์ได้ยากสำหรับเครื่องมือทั่วไปเช่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง เวอร์เนี่ยร์คาลิปเปอร์ สามารถปรับเปลี่ยนหัวเซนเซอร์ให้เหมาะกับวัตถุที่จะวัดได้ง่าย

สามารถทำตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ง่าย

สามารถสร้างแผนการวัดจากคอมพิวเตอร์มาซิงโครไนซ์กับ CapGun แล้วไปวัดตามจุดที่วางแผนไว้ในแต่ละจุด เสร็จแล้วมันจะแสดงผลบนหน้าจอCapGun ผลการวัดจะถูกบันทึกอัตโนมัติและส่งออกเป็นรายงานตามที่เรากำหนดได้

ตัวอย่างการใช้งาน