ตัวอย่างการวัด

ระยะที่เครื่องสามารถวัดได้

ระยะทางที่ใช้วัดใน 1 วินาที ใช้วัดระยะกว้างสูงสุดไม่เกิน 4 เมตร และสามารถวัดได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การเตรียมตัวก่อนการวัด
●ไม่จำเป็นต้องวัดขนาดหรือทำเครื่องหมายใดๆบนวัตถุก่อนการวัด
●ตรวจสอบรูปทรงของวัตถุและวางแผนในการวัดหรือเคลื่อนย้ายสแกนเนอร์ เพื่อให้ครอบคลุมรูปทรงทั้งหมดของวัตถุ
การสแกนวัตถุ 3 มิติ
●เมื่อมีการกดปุ่มการสแกนวัตถุจะเริ่มขึ้น และข้อมูลที่ได้รับจะถูกสร้างขึ้นโดยทันที
●สามารถสร้างรูปทรงวัตถุเป็น 3 มิติได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็ว 8 เฟรมต่อวินาที ที่ระยะความกว้าง 4.5 เมตร

หลังการสแกน
●สามารถสร้างวัตถุต่างๆขึ้นเป็นรูปทรง 3 มิติ จากข้อมูลที่มีความหยาบละเอียดหรือรูปแบน มีเหลี่ยมมากกว่า 4 ด้านและอื่น ๆ ได้
●มีการนำเสนอรูปแบบการส่งออกต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับงานด้านวิศวกรรมร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆได้

F6 SMART มาพร้อมกับซอฟต์แวร์การวัดและการประมวลผล ข้อมูลการประมวลผลการวัดเสียงรบกวนสามารถประมวลได้หลากหลาย
การนำข้อมูลที่ได้มารวมกันและแสดงผลในเวลาจริง

ในการยิงเครื่องสแกนเนอร์ในแต่ละเฟรม บนหน้าจอจะแสดงผลการตรวจวัดและนำข้อมูลที่ได้มารวมกันและแสดงผลในเวลาจริง

รูปแบบการส่งออกข้อมูล

สามารถส่งออกข้อมูลที่มีพื้นผิวมีเหลี่ยมมากกว่า 4 ด้าน ด้วยนามสกุล .PLY นอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนรูปแบบการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้
รูปแบบการส่งออกข้อมูล : PLY, STL, PTS, XYZ, E57

การสร้างรูปที่มีพื้นผิวหลายเหลี่ยม

การสร้างรูปที่มีพื้นผิวหลายเหลี่ยม ด้วยการแยกแยะความละเอียดจากข้อมูลการวัดและข้อมูลภาพ ซึ่งจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูล 3 มิติที่มองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ